“ความสำเร็จของนักเรียน คือสิ่งชี้วัดความสามารถ ความสำเร็จ และความภาคภูมิใจของเรา”

ลงทะเบียนขอคำปรึกษา

HighEducation

INTERNATIONAL EDUCATION SERVICES

Hi-Ed สถาบันการศึกษาที่พร้อม “ฟัง” เพื่อให้ข้อมูลด้านศึกษาต่อ

ต่างประเทศ ให้คำแนะนำ วางแผนการเรียนที่ถูกต้อง เหมาะสม

ชัดเจนกับนักเรียนแต่ละคน เพราะเรา “เข้าใจ” ในความแตกต่าง

และความต้องการที่ไม่เหมือนกัน ทั้งยังจะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือ

อำนวยความสะดวก และประสานงานให้ในทุกขั้นตอน เพื่อให้

การไปศึกษาต่อต่างประเทศเป็นเรื่องง่าย โดยมีหัวใจของการ

ให้คำแนะนำคือ มองเห็นแผนที่ทำได้จริงและประสบความสำเร็จ

OUR SERVICES

Adivice & Study Plan

แนะนำหลักสูตร

และวางแผนการเรียน

Application

ยื่นใบสมัครเรียนและติดตามผล

Visa

เตรียมเอกสารและดำเนินการยื่นวีซ่า

Travel Arrangements

จองตั๋วเครื่องบินที่พักรอรถจากสนามบิน

Pre-Departure

ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง

Follow-Ups

ดูแลต่อเนื่องตลอดหลักสูตร

สำนักงานใหญ่​​​​​

อาคารฟอร์จูนทาวน์ชั้น 22

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ติดต่อเรา

ส่งข้อความ

  • E-Mail : info@higheducation.co.th 
  • Line ID : @hied

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์

09.00-18.00

>