ประเทศอเมริกา - ประเภทที่พัก พิมพ์ อีเมล

  ข้อมูลทั่วไป   ประเภทที่พัก   ระบบการศึกษา   ค่าใช้จ่าย   การขอวีซ่า

 

เนื่องจากสถาบันการศึกษาบางแห่งมีหอพักจำนวนจำกัด นักศึกษาจึงควรสำรองที่พักล่วงหน้า ตั้งแต่ในขั้นตอนการสมัคร โดยทั่วไปในการสำรองที่พักนี้ สถาบันมักจะเก็บเงินมัดจำค่าสำรองที่พัก (Deposit Fee) ด้วย


ที่พักในสถาบันการศึกษา (On-Campus Housing)
สถานศึกษาส่วนใหญ่มักจัดที่พักในสถาบัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา ซึ่งมักมีจำนวนจำกัด จึงควรเริ่มติดต่อและสำรองห้องพักแต่แต่แรกสมัครเรียน โดยติดต่อขอรายละเอียดไปยัง Housing Office ของสถาบัน ส่วนใหญ่มี 2 ประเภทคือ


Dormitory หรือ Residence Halls คือ หอพักสำหรับนักศึกษาที่เป็นโสดหรือไม่ได้นำครอบครัวไปด้วย อาจแบ่งเป็นหอพักหญิง หอพักชาย หรือหอพักรวม โดยที่แยกนักศึกษาชาย – หญิง ออกเป็นคนละห้องหรือคนละชั้น) มีทั้งที่เป็นห้องเดี่ยว ห้องคู่ หรือห้องรวม 4 คน มีห้องน้ำในห้องหรือห้องน้ำรวม บางแห่งอาจมีการจัดเตรียมห้องอาหารให้ด้วย ทั้งนี้แล้วแต่การจัดของสถานศึกษาแต่ละแห่ง


Married Housing เป็นหอพักสำหรับนักศึกษาที่แต่งงานแล้ว และนำครอบครัวไปด้วย บางแห่งจัดไว้เป็นหมู่บ้านทั้งที่เป็น Studio ห้องนอนเดี่ยวหรือคู่ อาจมีเฟอร์นิเจอร์หรือไม่มีก็ได้ Apartment สถาบันบางแห่ง จัดที่พักประเภทนี้ไว้ให้นักศึกษาอยู่เหมือน Apartment ของเอกชน มักเก็บค่าเช่าแพงกว่าสองแบบที่กล่าวมาข้างต้น การอยู่ Apartment นี้นักศึกษาจะมีอิสระมากกว่าอยู่ใน Dormitory หรือ Residence Hall เช่น มีอิสระในการเข้าออก หรือสามารถทำอาหารรับทานได้เอง
ที่พักนอกสถานศึกษา (Off-Campus Housing)
เป็นที่พักของเอกชน ค่าเช่าที่พักเหล่านี้ ตลอดจนที่ตั้ง และสภาพที่พักอาจแตกต่างกันไป ผู้เข้าพักควรไปเยี่ยมชมสถานที่ก่อนเซ็นสัญญาเข้าพัก อีกทั้งควรได้ศึกษาและอ่านสัญญาเช่าบ้านพักให้ละเอียดรอบคอบ เพราะสัญญาเช่าที่พักนั้นต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากผิดสัญญาอาจถูกฟ้องร้องได้
ที่พักเหล่านี้มีหลายประเภทดังนี้


อพาร์ทเม็นท์ (Apartment) มีหลายราคา หลายระดับ โดยทั่วไป Apartment 1 ห้องชุด จะประกอบด้วยห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องครัว และห้องน้ำครบบริบูรณ์ นักศึกษา 2 – 3 คนมักจะรวมกันเช่า เพราะนอกจากมีอิสระมากกว่าอยู่หอพักในสถานศึกษายังสามารถทำอาหารรับประทานได้ด้วย ข้อเสียคือ ค่าเช่าแพง ทำให้นักศึกษาต้องอยู่รวมกัน
 

ห้องเช่า (Rooming House) ส่วนมากมีลักษณะเป็นบ้าน มีหลายห้อง เจ้าของบ้านเป็นผู้กำหนดระเบียบการเช่า การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น การเปิด-ปิดเครื่องทำความร้อน (Heater) การใช้ครัวทำอาหาร การนำเพื่อนมาพักในโอกาสพิเศษ การใช้ตู้เย็น ห้องน้ำ เป็นต้อน บางแห่งมีแต่ผู้เช่าล้วนๆ ไม่มีเจ้าของบ้านพักอยู่ด้วยก็มี


ที่พักแบบชั่วคราว (Hostel/Bed and Breakfast) เหมาะสำหรับนักศึกษาที่เดินทางท่องเที่ยวระหว่างช่วงวันหยุดที่พัก และราคาถูกกว่าโรงแรม

 

     
     

You are here  :