การทำใบขับขี่สากล พิมพ์ อีเมล

 


ถ้าอยากขับรถในต่างแดนจะต้องทำอย่างไรบ้างน่ะ!!
 

 
 

สำหรับน้องๆหลายคน ที่สอบถามกันเข้ามาว่า ถ้าเราเป็นนักเรียนต่างชาติ เรียนอยู่ที่ต่างประเทศ จะสามารถขับรถในประเทศเค้าได้หรือป่าวน่ะ ???      
         
น้องๆสามารถขับรถในต่างประเทศได้แน่นอนค่ะ แต่จะต้องมีใบอนุญาติขับรถระหว่างประเทศก่อนค่ะ หรือชื่อเรียกที่น้องๆคุ้นเคยว่า ใบขับขี่สากล หรือ International driving license ก่อนค่ะน้องๆถึงจะมีสิทธืขับรถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ สำหรับน้องๆที่สนใจ ต้องติดต่อขอทำใบอนุญาติ ให้เรียบร้อยก่อนเดินทางไปต่างประเทศค่ะ ติดต่อได้ที่ แผนกใบอนุญาตขับรถยนต์ฯ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบกที่อยู่ติดกับ รร. การบินพลเรือนตรงข้ามสวนจตุจักรนั่นเองคะ สำหรับต่างจังหวัดสามารถขอทำได้ที่ขนส่งประจำจังหวัด

เอกสารประกอบการทำใบขับขี่สากลที่ต้องเตรียม
        ·         น้องๆจะต้องนำใบอนุญาติขับรถยนต์  1ปี ขึ้นไปหรือตลอดชีพ ตัวจริงพร้อมถ่ายสำเนาหน้าหลัง 1 ชุด
        ·         สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
        ·         Passport พร้อมสำเนา 1ชุด ที่ยังไม่หมดอายุ(หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีการต่ออายุ)
        ·         สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
        ·         รูปถ่ายสี หรือขาวดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ที่เป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นและถ่ายไม่   เกิน 6 เดือน
        
·         สำหรับกรณีที่ไม่ได้มาทำด้วยตนเองให้นำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาทและสำเนาบัตรประชาชน   ของผู้ได้รับมอบอำนาจ 1ชุด 
        ·        
ค่าธรรมเนียม 505 บาท
       
หลังจากเตรียมเอกสารครบแล้วก็สามารถไปติดต่อได้ที่ อาคาร 4 ชั้น 2 แผนกใบขับขี่รถยนต์และนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ ที่ช่อง1-2 ระยะเวลาที่ทำประมาณ 1-2 ชั่วโมงแล้วแต่คิวค่ะ แต่น้องๆจะได้ภายในวันเดียวกันคะ ใบอนุญาติขับขี่ระหว่างประเทศที่ได้รับนั้นจะมีอายุการใช้งาน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตคะ และสิ่งสำคัญที่น้องๆควรจะมีไว้คู่กันกับใบขับขี่สากลน่ะคะคือ หนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาติขับรถเป็นภาษาอังกฤษซึ่งสามารถติดต่อได้กับที่เดียวกันคะ และเอกสารที่ต้องเตรียมไปเพิ่ม สำหรับการทำหนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาติขับรถเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ค่ะ
       
·         ใบอนุญาตขับรถยนต์  1 ปี ขึ้นไปหรือตลอดชีพ ตัวจริงพร้อมถ่ายสำเนาหน้าหลัง 1 ชุด
       
·         Passport พร้อมสำเนา 1ชุด ที่ยังไม่หมดอายุ(หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีการต่ออายุ)
       
·         รูปถ่ายสี หรือขาวดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ที่เป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นและถ่ายไม่   เกิน 6 เดือน
       
·         ค่าธรรมเนียม 105 บาทคะ
       
อ้อ!! ลืมบอกอีกอย่างค่ะ การทำใบขับขี่สากลน้องๆไม่จำเป็นต้องสอบขับขี่ หรือสอบข้อเขียนนะคะ  อีกทั้งยังสามารถมอบหมายให้คนอื่นไปทำแทนได้ค่ะ  แต่น้องๆต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนนะค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ที่กรมการขนส่ง เบอร์ 0-2272-3100 ได้เลยขั้นตอนง่ายๆ แค่นี้น้องๆก็สามารถขับรถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในต่างประเทศได้แล้วค่ะ ค่ะ  อ้อ!! พี่ๆไฮเอ็ดเป็นห่วงความปลอดภัยของน้องๆด้วยนะคะ ดังนั้น น้องๆต้องขับรถด้วยความไม่ประมาท และต้องปฎิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ อย่าขับเพลินนะคะ   

 
   
 

     
     

You are here  :